Træk af klubbens historie


Viborg Svæveflyveklub har en del år på bagen. Klubben blev stiftet helt tilbage i 1939, hvor der den 10. februar blev afholdt stiftende generalforsamling. Ved et møde for interesserede i januar 1939 var der omkring 200 fremmødte. Måske afspejler det store antal, at man både tænkte på en motorflyveklub og en svæveflyveklub i det første udspil.

Men på den stiftende generalforsamling den 10. februar blev svæveflyveklubbens vedtægter vedtaget, ligesom der blev valgt en bestyrelse. Klubbens første formand var urmager Peter Petersen. Allerede dengang fremhæver medlemmerne det gode kammeratskab som et kendetegn ved klubben, og sammenhold var der brug for, for alt skulle bygges op fra grunden.
Klubbens første fly: Onkel Holger

På det tidspunkt gik man ikke bare ud og købte et fly. Nej, man byggede det selv. Derfor var det en ganske naturlig ting, at medlemmerne forpligtede sig på 100 arbejdstimer. To gange om ugen mødtes omkring 20 mennesker i Husflidsforeningens lokaler i Gothersgade for at bygge det første fly, en Grunau 9. I modsætning til nutidens strømlinede glasfiberfly, hvor man sidder i et lukket cockpit, var en Grunau 9 et åbent fly af lærred og træ. Flyet fik kælenavnet ”Onkel Holger”, og det lærte de første svæveflyvere i Viborg at flyve i – eller skal man måske hellere sige på.

De første flyvninger foregik på Klostermarken over for Asmild Kirke. Startmetoden var primitiv (først en lastbil, der trak flyet i luften, som når man løber en drage i gang). Det gav kun lige højde til at dreje rundt og lande, så nutidens flyvninger på mange timer, kendte pionererne ikke til.

Ved Danmarks besættelse i 1940 blev det forbudt danske fly at flyve, så svæveflyveklubben måtte ligge underdrejet de næste fem år. Alligevel havde klubben god tilgang af nye medlemmer (måske var det frihedsdrømmen, der overvintrede i klubben). Tiden blev brugt til at bygge endnu et fly, så man må have haft tillid til, at besættelsen ville få en ende, og straks efter befrielsen kom aktiviteterne igen i gang på Klostermarken.
Fra Klostermarken til Viborg Flyveplads

På sigt var Klostermarken ikke et velegnet sted for svæveflyvning. Det førte klubben ud i en omflakkende tilværelse fra 1948-1968, hvor den fik fast grund under fødderne igen på den nyanlagte Viborg Flyveplads. Her har klubben så holdt til helt frem til i dag, men i de 20 års ”udlændighed” havde man fløjet fra så forskellige pladser som Gammelstrup Hede, Herning Flyveplads (Skinderholm), Karup, Tirstrup og Bording. Det kostede medlemmer, klubben overlevede, og med Viborg Flyveplads kom der lysere tider med flere medlemmer og en moderne flåde.

Frem til 1976 var startmetoden spilstart, hvor svæveflyet bliver halet op ved en wire fra et spil på jorden. Det kunne lade sig gøre, fordi flyene var lette (bygget af lærred og træ). Men nye fly bygget af glasfiber med bedre præstationer til distanceflyvning trængte sig på, og for dem var banen for kort til spilstart (kun 600 meter mod et krav på 1100-1200 meter). Derfor fik klubben anskaffet et slæbefly (en Piper Super Cup), som klubbens ”arbejdshest”. Denne blev i 2013 udskiftet med et moderne UL fly af typen Eurofox, som er et meget miljøvenligt og lavt støjende fly.

Flåden er til stadighed blevet moderniseret, så Viborg Svæveflyveklub har et godt tilbud til medlemmernes flyveambitioner. Alle fly er i dag af glasfiber/kulfiber. Det gælder også uddannelsesflyene. Et andet nyere projekt var opførelsen af et nyt klubhus for et par år siden. Også her trak medlemmerne i arbejdstøjet, hvilket er med til at holde priserne for svæveflyvningen på et overkommeligt niveau, samtidig med at de fælles arbejdsopgaver er med til at styrke sammenhold og kammeratskab i klubben. I dag kan vi dog klare os med betydeligt færre arbejdstimer end klubbens pionerer. Dog må medlemmer på nøgleposter erkende, at det koster tid at holde en svæveflyveklub i gang.

Introduktion til svæveflyvning

JuliaHar du en drøm om at blive pilot. Som svæveflyver kan du få denne drøm opfyldt. Dyrk svæveflyvnin...

En typisk flyvedag

Typisk flyvedag

Som gæst i Viborg svæveflyveklub, kan du opleve hvordan en flyvedag typisk forløber.

Den indeho...

Morgentur i Svævefly

morgentur

Viborg flyveplads er en af landets smukkest beliggende pladser.

Tag med i svæveflyet til en tidl...